Lễ phát động Tháng Nhân đạo 2019

Lễ phát động tháng nhân đạo 2019.

Kết nối, sẻ chia và lan tỏa.

Kỷ niệm ngày Chữ Thập Đỏ - Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế (8/5)